Senneker Facilities &
Interim Management

info@sennekerfacilities.nl

06 2910 2905

Senneker Facilities & Interim Management Nieuw! Senneker Facilities receptiediensten Senneker Facilities en Interim Management Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

Senneker Facilities & Interim Management

U houdt toch ook van overzicht?

Nieuw!

Toerismebevordering Kop van Noord-Holland

Senneker Facilities receptiediensten

Een eerste indruk zegt alles!

Senneker Facilities en Interim Management

Meten is weten en levert op!

Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

(Dag) schoonmaak staat u niet in de weg maar helpt u op weg!

Actueel

10 mei 2016

Met het schrijven van businessplannen voor bedrijven, om meer bezoekers te ontvangen en hen te laten kennis nemen van de veelal prachtige streekproducten die deze bedrijven voortbrengen, lever ik een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van (dag)toerisme naar de Kop van Noord-Holland, ook wel Noordkop genoemd. 

Lees verder
13 oktober 2015

Steeds meer kleinere gemeenten kijken naar ambtelijke samenwerking, waarbij ambtelijke organisaties worden samengevoegd tot één facilitair bedrijf. 

Lees verder
04 maart 2015

Voor 2015 heb ik besloten per kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen met facilitaire onderwerpen die in de schijnwerpers staan. In deze eerste nieuwsbrief staat schoonmaak centraal, een veelbesproken onderwerp de laatste tijd.

Lees verder
24 november 2014

Senneker Facilities & Interim Management draagt de sport een warm hart toe, in het bijzonder het voetbal.

Lees verder
15 oktober 2014

Het is niet gemakkelijk om de juiste facilitaire partner te vinden in de roerige schoonmaakmarkt. Hat aanbod is enorm, de concurrentie is groot en de brancheproblemen stapelen zich op. Het is in de praktijk moeilijk om juiste keuzes te maken en welke onderdelen verdienen de meeste aandacht?

Lees verder
15 oktober 2014

Centrale en decentrale overheden gaan steeds meer over tot het in eigen beheer uit voeren van werkzaamheden op het gebied van schoonmaak en andere bedrijfsvoeringstaken. Het gaat hierbij om het zogeheten inbesteden, waarbij het gevaar reëel aanwezig is dat  commerciële (schoonmaak) bedrijven en hun werknemers uit de markt geduwd worden.

Lees verder
30 juli 2014

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd dat zowel kleine als grote bedrijven hulp biedt bij het ontwerpen en implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) waaronder de bedrijfshulpverlening (BHV) is begrepen.

Lees verder
30 juli 2014

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) introduceert tegen het einde van dit jaar het nieuwe VSR-KMS-keurmerk. De bedoeling is om daarmee de erosie van het gebruik van het kwaliteitsmeetsysteem (versie 3 inmiddels) tegen te gaan.

Lees verder