Senneker Facilities &
Interim Management

info@sennekerfacilities.nl

06 2910 2905

Senneker Facilities & Interim Management Nieuw! Senneker Facilities receptiediensten Senneker Facilities en Interim Management Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

Senneker Facilities & Interim Management

U houdt toch ook van overzicht?

Nieuw!

Toerismebevordering Kop van Noord-Holland

Senneker Facilities receptiediensten

Een eerste indruk zegt alles!

Senneker Facilities en Interim Management

Meten is weten en levert op!

Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

(Dag) schoonmaak staat u niet in de weg maar helpt u op weg!

Actueel

15 oktober 2014

Maak met uw inkooptraject voor schoonmaak een vliegende start


Het is niet gemakkelijk om de juiste facilitaire partner te vinden in de roerige schoonmaakmarkt. Hat aanbod is enorm, de concurrentie is groot en de brancheproblemen stapelen zich op. Het is in de praktijk moeilijk om juiste keuzes te maken en welke onderdelen verdienen de meeste aandacht?

Het aanbesteden geschiedt tot nu toe te gemakkelijk. Het aanbesteden in Nederland moet naar een hoger niveau getild worden. Er wordt vaak te snel van start gegaan zonder te leren van het verleden. Minimaal een jaar, voordat een aanbesteding speelt, dienen opdrachtgevers en leveranciers met elkaar in contact gebracht te worden zodat er voldoende tijd is om open discussies te voeren over zorgen, aandachtspunten, meerjarenperspectief en valkuilen.

Er is momenteel veel onrust in de schoonmaakmarkt. Er gaat veel mis, er is veel gedoe, contracten worden ontbonden en aanbestedingen geschieden te onzorgvuldig. Partijen willen vaak te snel aan de slag en stappen als het ware over de voorbereidende fase heen. Het idee lijkt  “Laten we snel aanbesteden want er is geen tijd te verliezen”.  Het gevolg hiervan is dat er bij veel zaken niet wordt stilgestaan en dat mensen al werkende constateren dat dingen niet goed werken. Dat is ontzettend frustrerend en kost veel tijd en geld. Je kunt de energie beter in een zorgvuldig voortraject steken, dit verdien je later tien keer terug. Belangrijk bij het in de wereld zetten van een aanbesteding is dat je weet welke stappen je moet zetten. Alleen dan kan er sprake zijn van het  maken van een vliegende start.