Senneker Facilities &
Interim Management

info@sennekerfacilities.nl

06 2910 2905

Senneker Facilities & Interim Management Nieuw! Senneker Facilities receptiediensten Senneker Facilities en Interim Management Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

Senneker Facilities & Interim Management

U houdt toch ook van overzicht?

Nieuw!

Toerismebevordering Kop van Noord-Holland

Senneker Facilities receptiediensten

Een eerste indruk zegt alles!

Senneker Facilities en Interim Management

Meten is weten en levert op!

Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

(Dag) schoonmaak staat u niet in de weg maar helpt u op weg!

Contractmanagement

Veel organisaties hebben het contractmanagement niet op orde. Hierdoor gebeurt het regelmatig dat lopende contracten stilzwijgend verlengd of niet tijdig beëindigd worden met als gevolg dat budgetten niet efficiënt besteed worden. Goed contractmanagement kan dit voorkomen. Het gaat om het zo effectief mogelijk uitnutten van de contractovereenkomsten, waarbij tegen zo laag mogelijke kosten de grootst mogelijke effectiviteit bereikt wordt. Door mijn expertise op dit terrein kan ik u hierbij behulpzaam zijn.
Ik heb ervaring in het voeren van kwalitatief goed contractmanagement.

Indien u interesse heeft in Senneker Facilities & Interim Management of informatie wilt aanvragen, verwijs ik u naar het contactformulier of vraag een offerte aan.