Senneker Facilities &
Interim Management

info@sennekerfacilities.nl

06 2910 2905

Senneker Facilities & Interim Management Nieuw! Senneker Facilities receptiediensten Senneker Facilities en Interim Management Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

Senneker Facilities & Interim Management

U houdt toch ook van overzicht?

Nieuw!

Toerismebevordering Kop van Noord-Holland

Senneker Facilities receptiediensten

Een eerste indruk zegt alles!

Senneker Facilities en Interim Management

Meten is weten en levert op!

Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

(Dag) schoonmaak staat u niet in de weg maar helpt u op weg!

Facilitair projectmanagement

Facilitair projectmanagement is gericht op het beheren van bedrijfshuisvesting en het leveren van aanvullende diensten. Simpel gezegd gaat het om de activiteiten die de corebusiness van het bedrijf mogelijk maken. Hierbij kunt u denken aan receptietaken, catering, schoonmaak, onderhoud, inkoop, etc.

Projectmanagers komen in actie bij specifieke projecten die vaak complex van aard zijn.
Het kan hierbij onder andere gaan om de coördinatie van bedrijfsverhuizingen, realisatie van servicepunten of de begeleiding van inkoop- en aanbestedingstrajecten. Zijn bij u specifieke kwaliteiten noodzakelijk voor de leiding en uitvoering van een project? Dan kan ik u ondersteunen. U krijgt precies die expertise waar u behoefte aan heeft, voor de periode die nodig is. Ik maak mij de organisatie snel eigen en zorg voor een prettig en soepel verloop van het project. De verantwoordelijkheid  van het projectresultaat  ligt uiteraard geheel bij mij.

Ik heb inmiddels de nodige ervaring opgedaan met aanbestedingstrajecten schoonmaak, bedrijfsverhuizingen, maar ook met het opzetten van complete bedrijfshulpverleningsorganisaties. Ik zal u dan ook niet teleurstellen.

Heeft uw organisatie behoefte aan een facilitair projectmanager neem dan contact met mij op via het contactformulier