Senneker Facilities &
Interim Management

info@sennekerfacilities.nl

06 2910 2905

Senneker Facilities & Interim Management Nieuw! Senneker Facilities receptiediensten Senneker Facilities en Interim Management Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

Senneker Facilities & Interim Management

U houdt toch ook van overzicht?

Nieuw!

Toerismebevordering Kop van Noord-Holland

Senneker Facilities receptiediensten

Een eerste indruk zegt alles!

Senneker Facilities en Interim Management

Meten is weten en levert op!

Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

(Dag) schoonmaak staat u niet in de weg maar helpt u op weg!

Referenties

siem entiushellevoedsluis 


Gemeente Den Haag

"Johan heeft in 2014 bij ons succesvol zijn opdracht als interim manager vervuld. Hij heeft laten zien vast te houden aan gestelde doelen,  deadlines te halen en laat zich niet door weerstanden uit de omgeving weerhouden. Hij is een bevlogen, extravert persoon die moeilijk liggende zaken zorgvuldig aan de orde stelt bij medewerkers."

 

Charlotte Volbeda - van Oerle
Clustermanager Diensten & Middelen
Gemeente Den Haag, Intern Diensten Centrum

 

Fazili Consulting

“Ik heb Johan Senneker leren kennen als een ervaren en collegiale professional die ondernemend en resultaatgericht aan de slag gaat”

Shahram Fazili
Fazili Consulting

 

Gemeente Schagen

"De heer Senneker heeft voor de gemeente Schagen gewerkt als bureauchef Interne Zaken van 1 augustus 2001 tot 1 januari 2010. Van 1 januari 2010 tot
1 januari 2013 was hij aangesteld als coördinator Middelen en tevens plaatsvervangend afdelingshoofd Middelen. De heer Senneker heeft positieve beoordelingen gekregen voor zijn taken en werkzaamheden. In de organisatie staat hij bekend als nuchter, loyaal, sociaal en positief ingesteld. Hij is gericht op samenwerking en harmonie. Zo nodig gaat hij bij belangentegenstellingen of tegengestelde meningen een confrontatie niet uit de weg."

N.H. Swellengrebel
Gemeentesecretaris

 

Gemeente Zaanstad

"De heer Senneker heeft in de periode dat hij bij Zaanstad werkzaam was diverse functies van assistent-dossiervormer tot chef bureau Informatieverzorging vervuld. Daarnaast was de heer Senneker zeer
bereidwillig om andere onderdelen van de organisatie bij calamiteiten te helpen, zoals geschiedde t.b.v. het bureau Interne Dienstverlening. Tevens was de heer Senneker in staat speciale projecten te leiden. De heer Senneker is iemand die zeer zelfstandig zijn werk uitvoert; hij is daarin resultaatgericht en  efficiënt ingesteld en neemt zijn beslissingen weloverwogen. De heer Senneker is een integer persoon. Verder was hij initiatiefrijk en een motivator voor de dienst. De kwaliteiten en vaardigheden kwamen in de loop der jaren zowel intern als extern optimaal naar voren."

Burgemeester en wethouders
Gemeente Zaanstad