Senneker Facilities &
Interim Management

info@sennekerfacilities.nl

06 2910 2905

Senneker Facilities & Interim Management Nieuw! Senneker Facilities receptiediensten Senneker Facilities en Interim Management Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

Senneker Facilities & Interim Management

U houdt toch ook van overzicht?

Nieuw!

Toerismebevordering Kop van Noord-Holland

Senneker Facilities receptiediensten

Een eerste indruk zegt alles!

Senneker Facilities en Interim Management

Meten is weten en levert op!

Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

(Dag) schoonmaak staat u niet in de weg maar helpt u op weg!

Verhuismanagement

Veel organisaties onderschatten nog altijd de impact van een verhuizing. Want hoe moeilijk kan het zijn, dozen inpakken en verhuizen. De praktijk laat anders zien. De verhuizing van uw organisatie is een grote verandering voor uw medewerkers en u wilt de overlast tot een minimum beperken. U krijgt misschien één keer in uw leven met een bedrijfsverhuizing te maken, ik met enige regelmaat. Ik weet welke uitdagingen u te wachten staan.

Ik zorg voor een tijdige en uitstekende voorbereiding en werk samen met uw interne organisatie en stuur alle leveranciers kundig aan. Het verhuisproces is in veel gevallen een complex proces. Er spelen veel zaken en er zijn veel partijen bij betrokken. Dit vraagt om gedegen planvorming. Senneker Facilities & Interim Management heeft al haar expertise op dit gebied samengebracht onder de noemer verhuismanagement.

Verhuizen is maatwerk

Een verhuizing is vaak onderdeel van een groter geheel, bijvoorbeeld nieuwbouw, verbouw of reorganisatie. Een strakke planning bij verhuizing is dan ook absolute noodzaak. In een vroeg stadium dient het verhuisproces georganiseerd te worden waarbij het van het grootste belang is dat de uitgangspunten en gemaakte afspraken helder zijn.

Een verhuizing mag geen overlast veroorzaken en dient daarom met militaire precisie te worden uitgevoerd. Medewerkers moeten de ochtend na de verhuizing een goede start kunnen maken op hun nieuwe werkplek en dienen weer operationeel te zijn voor cliënten en bezoekers.

Het is dan ook niet voor niets dat Senneker Facilities & Interim Management stelt dat het succes van een verhuizing zit in een tijdige en juiste voorbereiding. 

Wilt u goede begeleiding bij uw verhuizing schakel dan de expertise in van Senneker Facilities & Interim Management en neem contact op via het contactformulier.