Senneker Facilities &
Interim Management

info@sennekerfacilities.nl

06 2910 2905

Senneker Facilities & Interim Management Nieuw! Senneker Facilities receptiediensten Senneker Facilities en Interim Management Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

Senneker Facilities & Interim Management

U houdt toch ook van overzicht?

Nieuw!

Toerismebevordering Kop van Noord-Holland

Senneker Facilities receptiediensten

Een eerste indruk zegt alles!

Senneker Facilities en Interim Management

Meten is weten en levert op!

Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

(Dag) schoonmaak staat u niet in de weg maar helpt u op weg!

Actueel

04 maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015


Voor 2015 heb ik besloten per kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen met facilitaire onderwerpen die in de schijnwerpers staan. In deze eerste nieuwsbrief staat schoonmaak centraal, een veelbesproken onderwerp de laatste tijd.

De afgelopen jaren is er sprake geweest van een vechtersmarkt binnen schoonmaakland. Bij nieuwe contracten moesten de schoonmaakleveranciers meer werkzaamheden verrichten in minder tijd tegen lagere tarieven. Tevens werden de contractperioden steeds korter. De recessie heeft de prijzenslag alleen maar erger gemaakt. Tegelijkertijd ontwikkelden steeds meer SW-bedrijven  schoonmaakactiviteiten of probeerden deze activiteiten uit te breiden. Schoonmaakwerkzaamheden lenen zich immers uitstekend voor mensen met een arbeidshandicap en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. SW-bedrijven zijn steeds beter in staat om opdrachtgevers op schoonmaakgebied te ontzorgen en voor hen een verlengstuk van facilitair te zijn. De afgelopen jaren zijn steeds meer overheidsinstellingen gebruik gaan maken van de dienstverlening van SW-bedrijven. Via zogeheten inbestedingstrajecten werden de commerciële schoonmaakaanbieders buiten spel gezet. Hierbij gingen steeds  meer opdrachtgevers over op dag schoonmaak, waardoor schoonmaak een gezicht kreeg en SW-bedrijven mogelijkheden zagen om hun schoonmaakactiviteiten uit te breiden en medewerkers uit te plaatsen.

Dag schoonmaak is inmiddels een echte trend geworden in aanbestedingen schoonmaak. Flexibilisering van werktijden en werklocaties heeft er toe geleid dat steeds vaker de behoefte bestaat om overdag schoon te maken. Daarnaast speelt het een belangrijke rol bij het bewustzijn van de eigen medewerkers over de schoonmaak van hun werkplek. Ook geeft het een positieve impuls aan de schoonmaakmedewerker die meer een rol gaat spelen in de dagelijkse primaire processen.  

Nu is de schoonmaak behoorlijk in beweging, organisaties kiezen voor inbesteding van schoonmaak, maar ook zijn er organisaties die juist kiezen om de schoonmaak als facilitaire taak af te stoten. Het is daarom goed om te bezien welke andere taken wellicht gedaan kunnen worden door mensen met een arbeidshandicap en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Veel zorgtaken zijn per 1 januari 2015 overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Gemeenten hebben nu meer verantwoordelijkheden in de thuiszorg als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning en bepalen of iemand hulp krijgt en hoeveel. Tegelijkertijd wordt flink bezuinigd in de zorgsector. Zorgverleners komen daardoor of op straat te staan of moeten een flink deel van hun salaris inleveren. De druk op mantelzorgers zal verder toenemen, terwijl veel hulpbehoevenden niet eens over mantelzorg kunnen beschikken.

Het is daarom een idee om medewerkers SW-bedrijven naast schoonmaakwerkzaamheden ook in te zetten voor taken in de zorg. Door actief te worden in de zorg kunnen mantelzorgers worden ontlast door een deel van hun taak uit te voeren. Voor gangbare thuiszorg is steeds minder ruimte en daarom is deze ontwikkeling “een gat in de markt” te noemen. De reguliere thuiszorg wordt steeds verder afgeknepen. Meer en meer taken komen op de schouders van mantelzorgers. SW-medewerkers kunnen heel goed worden ingezet voor klusjes in en om huis, boodschappen doen, maar kunnen ook ingezet worden voor de zorg in huis. Hierbij valt te denken aan scheren, wassen, douchen, etc. Medische handelingen mogen niet verricht worden. Hoewel je bij genoemde zorgtaken niet direct aan schoonmaak denkt liggen beide activiteiten toch in elkaars verlengde, wegens het feit dat beide activiteiten dienstverlenend zijn en goed te doen zijn door mensen met een arbeidshandicap en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Nu de participatiewet per 1 januari 2015 haar intrede heeft gedaan is het zaak om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Het is belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Taken in de zorg kunnen hier een begin in zijn. Slimme gemeenten denken na hoe zij hier zowel aan hun maatschappelijke verplichting kunnen voldoen en tegelijkertijd kosten kunnen besparen. Voldoende ruimte en mogelijkheden voor een kansrijke dubbelslag.