Senneker Facilities &
Interim Management

info@sennekerfacilities.nl

06 2910 2905

Senneker Facilities & Interim Management Nieuw! Senneker Facilities receptiediensten Senneker Facilities en Interim Management Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

Senneker Facilities & Interim Management

U houdt toch ook van overzicht?

Nieuw!

Toerismebevordering Kop van Noord-Holland

Senneker Facilities receptiediensten

Een eerste indruk zegt alles!

Senneker Facilities en Interim Management

Meten is weten en levert op!

Senneker Facilities schoonmaakaanbestedingen

(Dag) schoonmaak staat u niet in de weg maar helpt u op weg!

Actueel

30 juli 2014

NEN-ontwerp voor bedrijfsnood en bedrijfshulpverlening


NEN heeft een normontwerp gepubliceerd dat zowel kleine als grote bedrijven hulp biedt bij het ontwerpen en implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) waaronder de bedrijfshulpverlening (BHV) is begrepen.

Het normontwerp bevat een stappenplan. Met het doorlopen van processtappen komen maatgevende scenario’s in beeld. Afhankelijk van de aard en de risico’s van het bedrijf kan het stappenplan sneller worden doorlopen. Het normontwerp gaat niet alleen in op bouwwerken, maar ook op bijvoorbeeld evenemententerreinen en vervoerssystemen. Het ontwerp richt zich tot gebruikers, gebouwbeheerders, adviseurs en verzekeraars.

Commentaar tot 1 november 2014 

Belanghebbenden kunnen tot 1 november 2014 online commentaar indienen op dit zogeheten normontwerp NEN 8112 ‘Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening’.

NEN 8112 vervangt de huidige normen NEN 4000:2008 ‘Bedrijfshulpverlening’ en NEN 8112:2010 ‘Leidraad voor ontruimingsplannen’. Het voordeel van de nieuwe norm is dat er dan één norm is waarin kennis rondom het ontwerpen en implementeren van de BNO wordt gedeeld. De huidige normen worden ingetrokken op het moment dat NEN 8112 wordt gepubliceerd. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2015 zijn.